Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Kamil Janicki  [Clear All Filters]
2009
Janicki, Kamil. "Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa." In Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych. Kraków-Warszawa: Instytut wydawniczy ERICA, 2009.
Janicki, Kamil. Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych. Kraków-Warsaw: Instytut Wydawniczy Erica, 2009.