Biblio

Found 1 results
Filters: Author is Halina Chwistecka-Dudek  [Clear All Filters]
2000
Chwistecka-Dudek, Halina, and Włodzimierz Sroka. "Core competencies – koncepcja strategiczna." Przegląd Organizacji 16, no. 3 (2000): 15-20.