Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Ann-Sophie Hemmingsen  [Clear All Filters]
2014
Hemmingsen, Ann-Sophie. "Jeg En Stat Mig Bygge Vil." In Terrorisme Og Trusselsvurderinger. København: Dansk Institut for Internationale Studier, 2014.
2011
Hemmingsen, Ann-Sophie. "Kønskamp i Al-Qaida." Kvinden Og Samfundet 127 (2011).