Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Anton Hjertén  [Clear All Filters]
2012
Hjertén, Anton, and Ingela Larsson. Konsumenters Etiska Köpbeteende In Managementhögskolan, Kandidatarbete i Företagsekonomi. Vol. Kandidatarbete i Företagsekonomi. Blekinge Tekniska Högskola, 2012.