Biblio

Found 1 results
Filters: Author is D. A. Decenzo  [Clear All Filters]
2002
Decenzo, D. A.. Podstawy zarządzania. Warsaw: PWE, 2002.