Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Tim Dunne  [Clear All Filters]
2012
Smith, Steve, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
2008
Dunne, Tim, and Brian C. Schmidt. "Realizm." In Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, 199-200. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.