Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Kostova, Nevena  [Clear All Filters]
2012
Ефективно управление на сигурността на въздушния транспорт чрез балансирана система от показатели In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2012.