Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Georgi Cvetkov  [Clear All Filters]
2015
Албания: Способности, Организация, Политики и Законодателство за Управление на Кризи и Отговор при Бедствия In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2015.