Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Dimitrov, Michael  [Clear All Filters]
2013
Защо всяка организация се нуждае от политика и програма за информационна сигурност In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2013.