Biblio

Found 1 results
Filters: Author is Urszula Bąkowska-Morawska  [Clear All Filters]
2006
Bąkowska-Morawska, Urszula, and Rafał Krupski. "Zasoby relacyjne w strategii przedsiębiorstw." Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe (2006).