Biblio

Found 3 results
Filters: Author is Jürgen Habermas  [Clear All Filters]
1986
Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press , 1986.
1983
Habermas, Jürgen. Teoria i praktyka. Warsaw: Państwowy Instytut wydawniczy, 1983.