Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is M. Kelemen  [Clear All Filters]
2006
Kelemen, M.. "Manažment zmien v procese budovania spôsobilostí OS SR." In Vojenské reflexie, 49. Liptovský Mikuláš: NAO, 2006.
R. dek, Ží, and M. Kelemen. "Systémové vnímanie protivníka." In Vojenské reflexie, 62. Liptovský Mikuláš: NAO, 2006.