Информационно осигуряване за отбраната и сигурността – проблеми и перспективи, Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността

Publication Type:

Book

Authors:

Georgi Pavlov

Source:

Университетско издателство „Стопанство”, София, p.79-92 (2010)
Share/Save