Zarządzanie relacjami systemu obronnego państwa

Publication Type:

Book Chapter

Source:

Społec-zeństwo, gospodarka, siły zbrojne – relacje i wyzwania, AON, Warszawa (2015)
Share/Save