Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Marzena Piotrowska-Trybull  [Clear All Filters]
2015
Nowakowska-Krystman, Aneta, and Marzena Piotrowska-Trybull. "Zarządzanie relacjami systemu obronnego państwa." In Społec-zeństwo, gospodarka, siły zbrojne – relacje i wyzwania. Warszawa: AON, 2015.