Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Mariusz Bratnicki  [Clear All Filters]
2000
Bratnicki, Mariusz. Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2000.