Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Olivia Dulschi  [Clear All Filters]
2019
Dulschi, Olivia. Utilisation of Security Systems in Public Administration In Conferinței Științifice Internaționale "Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice". Chișinău: Academia de Administare Publică, 2019.