Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Igor Cibula  [Clear All Filters]
2008
Cibula, Igor. Zmeny v spravodajských službách po skončení studenej vojny, resp. skončení bipolárního usporiadania světa In Zmeny v spravodajských službách. Collection of contributions from a conferece in Bratislava. Bratislava: BVŠP-ABSD, 2008.