Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Bernhard Christoffer Caspari  [Clear All Filters]
2021
Caspari, Bernhard Christoffe. Norges forståelse av hybride trusler: Effektene av ulike konseptualiseringer på myndighetenes samarbeid In Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Vol. Masteroppgave i samfunnssikkerhet . Våren : Universitetet i Stavanger, 2021.