Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Neringa Bladaitė  [Clear All Filters]
2022
Bladaitė, Neringa. Visuomeninio saugumo neapibrėžtumas: NATO mažųjų valstybių atvejis. Vol. Daktaro disertacija socialiniai mokslai,politikos mokslai. Vilnius : Vilniaus Universitetas, 2022.