Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Waldemar Czarnecki  [Clear All Filters]
2004
Czarnecki, Waldemar, and Stefan Czmur. Przyszłość sił zbrojnych RP: miejsce Polski w Euroatlantyckich strukturach bezpieczeństwa (Future of the Polish Armed Forces: Poland’s Place in Euro-Atlantic Security Structures) In presented at the conference Polska wizja przyszłego pola walki. Wymagania i potrzeby (Polish Vision of the Future Battlefield: Requirements and Needs). Warsaw: Polish Ministry of National Defense, 2004.