Компютърно подпомагано разработване на сценарии за отбранително планиране и управление при кризи

Тип публикация:

Conference Paper

Източник:

Втора национална конференция под патронажа на министър-председателя на Р. България „Младежта на България, европейската ни идентичност и и, Сборник на Младежко иновационно и информационно общество АБ,Експопринт ООД, София (2008)
Share/Save