Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Tarık Ak  [Clear All Filters]
2018
Ak, Tarık. "Dünyada iç güvenlik yaklaşiminin değişimi ve iç güvenlik yönetimine etkisi." Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3, no. 6 (2018).
Ak, Tarık. "Toplumsal Güvenlik Bağlamında İç Güvenlik Yaklaşımı." Akademik Hassasiyetler 5, no. 10 (2018).